Rodinný dům se zubní ordinací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalárská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu se zubní ordinací, který se nachází v katastrálním území města Boskovice. Rodinný dum se zubní ordinací je dvoupodlažní, podsklepený s garáží pro dvě osobní auta. Celý dum je navržen pro ctyrclennou rodinu a pro provozovnu zubní ordinace, kde bude ordinovat jeden lékař a jedna zdravotní sestra. Steny objektu jsou postaveny z tvárnic Porotherm profi 50, tvárnice v sobě mají minerální vatu a objekt není zateplen kontaktním systémem. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvoreny z POT nosníku a stropních vložek MIAKO. Dum má jednopláštovou plochou strechu. Bakalárská práce je zpracována ve forme projektové dokumentace pro provedení stavby.
This bachelor’s thesis deals with project of a new family house with a dental office which is situated in the cadaster unit of the town of Boskovice. Family house with a dental office is two-floor, basement with disabled garage for two cars. The house is designed for a four-member family, where is situated a dental office for one doctor and nurse. House’s walls are build with blocks Porotherm profi 50, the blocks have mineral wool and the object is not insulated by the contact system . The horizontal construction are consist with POT beams and ceiling inserts MIAKO. Disabled house have one-cloak flat roof. This bachelor’s thesis has the formo f disign documentation for the building process.
Description
Citation
HRDÝ, J. Rodinný dům se zubní ordinací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO