Bytový dům v Humpolci – hrubá vrchní stavba

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem vyhotovené práce je vypracování stavebně technologického projektu pro technologickou etapu hrubé vrchní stavby bytového domu v Humpolci. Byl zpracován technologický předpis k provádění svislých a vodorovných nosných konstrukcí. Svislé nosné konstrukce se skládají z ŽB sloupů a stěny jsou zděné, ze systému Porotherm. Vodorovnou konstrukci tvoří křížem vyztužené ŽB stropní desky a z malé části doplněna o průvlaky. Dále práce obsahuje popis řešení trasy na staveniště, položkový rozpočet, časový plán, návrh strojní sestavy a řešení organizaci výstavby a staveniště pro danou etapu. Práce se dále věnuje bezpečnosti práce při výstavbě a kontrolním a zkušebním plánům.
The goal of this bachelor thesis is the processing of the building-technological project for Implementation os Superstructure of Residetial building in Humpolec. For the realization of the stage was elaborated a technological note for proces of vertical and forizontal carrying construction. Horizontal elements are made of masonry system Porotherm and concrete columns. Horizontal floors are made of concrete. Thesis also contains budget, time schedule, machine assembly, organization of construction proces. In traffic part, roads was planned from the suppliers to the place of construction.
Description
Citation
JANUŠKA, M. Bytový dům v Humpolci – hrubá vrchní stavba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO