Bytový dům v Miloticích nad Bečvou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu v Miloticích nad Bečvou. Jedná se o samostatně stojící objekt na rovinatém terénu. Objekt bytového domu má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Celkem se skládá ze 6 bytových jednotek a jedné posilovny. Na prvním nadzemním podlaží se nachází 2 byty, na druhém nadzemním podlaží 2 byty a na třetím nadzemním podlaží také 2 byty. V suterénu se nachází privátní prostory určené pro posilování. Objekt je navržen z konstrukčního systému z keramických tvarovek a částečně ze ztraceného bednění. Stropy jsou montované z keramických tvarovek, na části železobetonové a střecha je řešena jako plochá s atikou. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
This bachelor thesis concern project of apartment building in Milotice nad Bečvou. It is an individually standing object on a flat terrain. The object of the apartment building has three over-ground and one underground floor. The object consists of six dwelling units and one gym. On the first over-ground floor there are two flats, on the second over-ground floor there are two flats and on the third over-ground floor there are also two flats. On the underground floor there are one gym. The building is designed of structural system of ceramic blocks and partly permanent formwork. The ceilings are from prefabricated ceramics system and partly reinforced concrete and the roof is designed as a mono-pitched with roof truss. The work includes project documentation for the construction.
Description
Citation
KUCHAŘ, M. Bytový dům v Miloticích nad Bečvou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO