Možnosti ovlivnění barevnosti cihlářského střepu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá úpravou barevnosti cihlářského střepu. Jsou zde uvedeny příklady pigmentů běžně užívaných v různých oborech průmyslové výroby a dále studie zabývající se využitím odpadních látek jako aditiv v cihlářství upravujících mimo jiné i barevnost cihelného střepu. V experimentální části práce byl zkoumán vliv tří vybraných železitých pigmentů a dvou vybraných korekčních jílů na barevnost a vybrané fyzikálně-mechanické vlastnosti cihelného střepu.
The bachelor’s thesis is focused on color correction of brick body. There are examples of pigments commonly used in various industrial fields, as well as studies on the use of waste products as additives in brickmaking industry, altering, among other things, the color of the brick body. In the experimental part of the thesis the effect of three selected ferric pigments and two selected correction clays on the color and selected physico-mechanical properties of the brick body was investigated.
Description
Citation
KOCMÁNEK, T. Možnosti ovlivnění barevnosti cihlářského střepu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO