Organizace stavební zakázky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je organizace stavební zakázky s využitím nástrojů projektového řízení. Konkrétně se blíže věnuje fázi plánování procesu výstavby. Celý dokument je dělen do dvou základních částí, které se dále dělí na jednotlivé kapitoly. V první, teoretické části, jsou vysvětleny základní pojmy a popsány některé nástroje projektového řízení. V druhé, praktické části, modeluji různými způsoby proces výstavby na konkrétní stavební zakázce. Touto zakázkou je výstavba výrobního závodu v průmyslové zóně Kolín-Ovčáry.
The subject of the present bachelor´s thesis is organization of a construction contract using project management tools. Specifically, the phase of construction process planning is brought into focus. The thesis consist of two major parts further subdivided into several chapters. The first, theoretical part explains the basic terminology and describes some of the project managment tools. In the second, practical part, various methods are used to model the construction process on a specific construction contract. This particular construction contract concerns a manufacturing plant in the industrial zone Kolín-Ovčáry.
Description
Citation
KORYCH, T. Organizace stavební zakázky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO