Rodinný dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce řeší návrh dvougeneračního rodinného domu na bázi dřeva ve městě Strážnice. Práce obsahuje kompletní dokumentaci pro provádění stavby, posouzení z hlediska akustiky, osvětlení a požární bezpečnosti staveb. Rodinný dům je rozdělen na dvě bytové jednotky určené k bydlení. První jednopodlažní bytová jednotka je navržena pro dvoučlennou rodinu s dispozičním řešením 3+KK. Druhá dvoupodlažní bytová jednotka je určena pro čtyřčlennou rodinu s dispozičním řešením 5+KK. Bytové jednotky jsou nezávislé, každá s vlastním hlavním vchodem a dvěma parkovacími místy. Dům je řešen jako dřevostavba, kde svislé konstrukce tvoří nosné panely, které spolu s vodorovnými stopními dílci tvoří jeden celek. Základy jsou řešeny formou základových pasů založených do nezámrzné hloubky. Střechy nad oběma celky jsou jednoplášťové, pultové.
The bachelor thesis solves the proposal of a two-family house on the basis of wood in Strážnice. The work contains complete documentation for construction, assessment of acoustics, lighting and fire safety of buildings. The house is divided into two living units. The first single-storey apartment unit is designed for a two-member family with layout 3 + KK. The second two-storey apartment unit is designed for a four-member family with layout 5 + KK. The apartment units are independent, each with its own main entrance and two parking spaces. The house is designed as a wooden structure, where the vertical structures form the supporting panels, which together with the horizontal track elements form one unit. Fundamentals are solved in the form of base passages based on non-fading depth. Roofs over both units are single, warm flat roof.
Description
Citation
JEŽEK, M. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO