Vzduchotechnika banky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh vzduchotechnického systému v budove banky. Teoretická časť práce sa zameriava na princíp vetrania a klimatizácie. Práca popisuje výhody a nevýhody jednotlivých systémov. Výsledkom výpočtovej časti je návrh optimálného systému vzduchotechniky, pre odvod tepelnej záťaže v letnom období.
This bachelor's thesis deals with the designing of air-conditioning in the bank building. In the theoretic part of the work I present the principle of ventilation and air conditioning. My work describes the advantages and disadvantages of the single systems. The result of the calculation part is the design of the optimum air-conditioning system for the drawing of thermal load in the summer period.
Description
Citation
GRBÁL, J. Vzduchotechnika banky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO