Rekonstrukce železniční tratě Olomouc - Šumperk v km 19,695 - 22,7 včetně technologie prací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem úpravy geometrických parametrů koleje a rekonstrukcí železničního svršku na trati Olomouc – Šumperk v úseku km 19,695 – 22,700. Při rekonstrukci je potřeba řešit železniční přejezdy podle platných předpisů a obnovu odvodnění tratě. Cílem práce je také rekonstrukce nástupiště Troubelice zastávka a návrh nové zastávky Troubelice – střed. Součástí práce je i provedení technologie práce.
This bachelor thesis is focused on the design of the modification of the geometric parametes of the track and the reconstruction of the railway superstructure on the Olomouc – Šumperk line on the section km 19,695 – 22,700. During the reconstruction it is also necessary to solve railway crossing according to the regulations and the recontruction of the drainage. The other goal of the thesis is the recontruction of the Troubelice zastávka platform and the design of the new railway station Troubelice – střed. It alse contains the implementation of the technology of work.
Description
Citation
BLAŇKOVÁ, M. Rekonstrukce železniční tratě Olomouc - Šumperk v km 19,695 - 22,7 včetně technologie prací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO