Bytový dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je novostavba bytového domu v Havlíčkově Brodě. Bytový je navržen jako dvoupodlažní, samostatně stojící, částečně zasazený v terénu. Bytový dům se skládá ze čtyř bytových jednotek, každá z nich je určena pro čtyřčlennou rodinu. Nad prvním nadzemním podlažím je částečně pochozí vegetační střecha a konstrukce druhého nadzemního podlaží. Z bytů ve druhém nadzemním podlaží je umožněn přístup na tuto pochozí střechu. Svislé nosné konstrukce jsou ze systému Porotherm a ztraceného bednění vyplněného betonem C20/25 a výztuží B500B. Stropní konstrukce jsou tvořeny předpjatými stropními panely Spiroll. Součástí objektu jsou venkovní stání pro osobní automobily. Projekt i vizualizace byly zpracovány v programu ArchiCad. Veškeré konstrukce odpovídají platným normám a předpisům.
The main topic of this bachelor thesis is design of a new apartment building in Havlíčkův Brod. It is designed as a two-floor building with partial basement. The apartment building contains four separate apartments each of which is meant for a four member family. There is a partly walkable vegetation roof and the construction of the second floor above the first floor. Access to the walkable roof from the apartments in the second floor is available. The vertical supporting structures are ceramic Porotherm system and shuttering system filled with concrete C20/25 and reinforcement steel B500B. Ceiling structures are made from prestressed floor panels Spiroll. The outside parking is included on the building plot. Both the designs and visualization were elaborated in the ArchiCad software. The designs meet the valid standards and regulations.
Description
Citation
DUBEN, T. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO