Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu rezidence Kociánka v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hrubou vrchní stavbou bytového domu Rezidence Konciánka, v Brně. Předmětem práce jsou technologické předpisy pro zděné a monolitické konstrukce, návrh strojní sestavy, zařízení staveniště, časový harmonogram a položkový rozpočet. Pro dané etapy se práce zabývá i kvalitou prováděných prací a bezpečnosti práce na staveništi.
The bachelor thesis deals with the realization of the upper gross construction of the apartment house Residence Kociánka, in Brno. The main articles are the technological regulations for masonry structure and monolithic structure, building equipment, technological specification, mechanical assembly, time schedule and itemized budget. For the main articles are included inspection and test plan, safety and health protection during work.
Description
Citation
BARTL, J. Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu rezidence Kociánka v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO