Dynamická zkouška stanovení poměru únosnosti CBR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce je věnovaná tématu využití dynamické zatěžovací zkoušky v silničním stavitelství. Teoretická část se zabývá popisem zkoušky na principy klasické CBR zkoušky s dynamicky působícím zatížením. Část praktická je věnovaná přípravou vzorky zeminy na zkoušku a následným vyhodnocením klasické statické a experimentální dynamické zkoušky na vzorce dvou zemin. Cílem práce je zjistit korelační vztah těchto dvou zkoušek jako i ověřit relevantnost použité zkoušky s dynamickým zatížením.
The work is devoted to the use of dynamic load test in road construction. The theoretical part deals with the description of the test with using classical CBR test with dynamically acting load. The practical part is devoted to the preparation of the soil sample for the dynamic test and following evaluation of the classical static and experimental dynamic method tested on two soil samples. The aim of the work is to find out the correlation relationship of these two tests as well as to verify the relevance of the used dynamic method.
Description
Citation
CVEČKA, T. Dynamická zkouška stanovení poměru únosnosti CBR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO