Optimizing Sludge Management at the Municipal Solid Waste Incinerator—A Case Study

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-08-06
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MDPI AG
Altmetrics
Abstract
Sludge disposal is becoming an issue at the municipal solid waste incinerator (MSWI), especially for environmental and economic reasons. This paper describes a case study of the optimization of the sludge management (SM) system at the MSWI in the Czech Republic. The original concept of SM at MSWI was designed as waste-free. However, the present operation indicates that there is a need to carry out regular extraction and disposal of sludge settling at the bottom ash tank and the bottom of the retention basin. The current status of SM causes problems not only in terms of operation but it also entails significant financial costs given the necessary regular cleaning of tanks. The aim of the applied research presented in this paper is SM optimization by a mobile sludge dewatering (DW) press unit with optimal polymer combination for DW.
Nakládání s kalem se stává problémem na spalovně komunálního odpadu, zejména z pohledu ekologických a ekonomických důvodů. Tento článek popisuje případovou studii optimalizace kalového hospodářství na spalovně komunálního odpadu v České republice. Původní koncept kalového hospodářství na spalovně komunálního odpadu byl navržen jako bezodpadový. Současný stav však naznačuje, že je zapotřebí provádět pravidelné odsávání a likvidaci sedimentů kalu v nádržích jímky škvárové vody a retenční jímky. Současný stav kalového hospodářství způsobuje problémy nejen z hlediska provozu, ale přináší také významné finanční náklady vzhledem k nezbytnému čištění nádrží. Cílem aplikovaného výzkumu prezentovaného v tomto příspěvku je optimalizace kalového hospodářství mobilním odvodňovacím zařízením s optimální kombinací polymerů pro odvodněný kal.
Description
Citation
Proceedings. 2018, vol. 2, issue 651, p. 1-9.
http://www.mdpi.com/2504-3900/2/11/651
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO