Check valve slam analysis in pumping station

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-03-28
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDP Sciences
Altmetrics
Abstract
Pumping station supplies water for technological process. The check valve in the station was replaced with a new one. The regular test of black out discovered the high pressure pulsations accompanied with noticeable pipeline movement of discharge pipe. It was caused by late check valve closing, probably, when the back flow reached the highest possible velocity. This statement was supported with analysis of results of pressure measurement near the check valve and with a numerical simulation of the flow in the pipeline system.
Čerpací stanice dodává vodu pro technologický proces. Zpětný ventil na stanici byl nahrazen novým. Pravidelná zkouška výpadku objevila pulsace vysokého tlaku spolu s znatelným pohybem výtlačného potrubí. To bylo způsobeno pozdním zavřením zpětné klapky, pravděpodobně, když zpětný tok dosáhl nejvyšší možné rychlosti. Toto tvrzení bylo podpořeno analýzou výsledků měření tlaku poblíž zpětného ventilu a numerická simulace proudění v potrubním systému.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO