Podnikatelský záměr firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
V této diplomové práci je zpracován podnikatelský záměr zaměřený na inovaci v podniku. Na základě teoretických poznatků a zjištěných skutečností obsahuje návrh řešení inovace, jejího případného umístění na trhu a ekonomické zhodnocení.
This diploma thesis deals with an entrepreneurial plan focused on innovation in company. Based on theoretical pieces of knowledge and discovered facts, it contains a proposal of solution, it´s conceivable positioning on the market and economical evaluation.
Description
Citation
VRBA, J. Podnikatelský záměr firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) Ing. Lenka Černohorská, Ph.D. (člen) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO