Identifikace rizik podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá strategickou a ekonomickou analýzou vybraného podniku se záměrem identifikovat rizika, která z nich plynou a formulovat návrhy a doporučení umožňující jejich snížení či eventuální odstranění. Práce se skládá ze třech částí. První část obsahuje teoretická východiska práce, potřebná pro pochopení dané problematiky. V další části jsou provedeny vybrané metody vnějšího a vnitřního prostředí, jejich zhodnocení a analýza rizik pomocí metody RIPRAN. V poslední části jsou navrhnuta opatření pro zjištěná rizika.
This Master’s thesis deals with a strategic and economic analysis of a chosen company with objective to identify risks and formulate proposals and recommendations resulting in decreasing of risks or their potential elimination. The thesis is composed of three parts. First part contains theoretical framework needed for practical application which includes chosen methods of external and internal analysis with their evaluation and analysis of risks using RIPRAN method. Last part contains formulation of precautions based on the risks found.
Description
Citation
REŽNÝ, T. Identifikace rizik podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik firem a institucí
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)
Date of acceptance
2018-06-27
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Identifikace rizik podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO