Euclidean Model of Space and Time

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-05-16
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Scientific Research Publishing (SCIRP)
Altmetrics
Abstract
The aim of this work is to show that the currently widely accepted geometrical model of space and time based on the works of Einstein and Minkowski is not unique. The work presents an alternative geometrical model of space and time, a model which, unlike the current one, is based solely on Euclidean geometry. In the new model, the pseudo-Euclidean spacetime is replaced with a specific subset of four-dimensional Euclidean space. The work shows that four-dimensional Euclidean space allows explanation of known relativistic effects that are now explained in pseudo-Euclidean spacetime by Einstein’s Special Theory of Relativity (STR). It also shows simple geometric-kinematical nature of known relativistic phenomena and among others explains why we cannot travel backward in time. The new solution is named the Euclidean Model of Space and Time (EMST).
Cílem této práce je ukázat, že v současnosti všeobecně přijímaná koncepce prostoru a času, založená na pracích Einsteina a Minkowského, nemusí odpovídat fyzikální realitě. Práce prezentuje alternativní řešení geometrie prostoru a času, přičemž toto řešení, na rozdíl od současného, vychází z euklidovské geometrie. V práci jsou uvedena slabá místa stávajícího Einstein-Minkowského řešení vycházejícího z ideje časoprostorového kontinua a následně popsáno řešení nové. V tomto řešení je pseudo-euklidovský časoprostor nahrazen specifickou podmnožinou čtyřdimenzionálního euklidovského prostoru. V práci je ukázáno, že v euklidovském prostoru lze vysvětlit známé relativistické efekty vysvětlované dosud užitím Einsteinovy Speciální teorie relativity (STR). Práce ukazuje jednoduchou geometricko-kinematickou podstatu relativistických jevů a mimo jiné zdůvodňuje, proč je pohyb v čase možný pouze jedním směrem. Nové řešení je souhrnně nazváno Euklidovský model prostoru a času (Euclidean Model of Space and Time – EMST).
Description
Citation
Journal of Modern Physics. 2018, vol. 9, issue 6, p. 1215-1249.
https://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=84542
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Collections
Citace PRO