Miniaturní měřicí systém pro měření rychlosti větru.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce je rozborem tématiky teplotního anemometru, jeho návrhem a samotnou realizací. K měření rychlosti větru při této metodě není použito žádných mechanických pohyblivých částí. K měření rychlosti je použito dvou termistorů. Jeden z nich měří teplotu vzduchu, která je důležitá pro kompenzaci celého systému. Na druhém je elektronicky udržována o konstantu vyšší teplota, než je teplota okolní. Proudící vzduch toto čidlo ochlazuje a tím nutí systém k dodání většího množství tepla. Vyhodnocením množství dodaného tepla dostaneme údaj pro výpočet rychlosti proudícího vzduchu.
This thesis is analysis of thermal anemometer, which contains design and realization. For measuring wind speed there are not used any mechanical moving parts in this way. This measuring uses two thermistors. One of these measures temperature of air, which is very important for compensation of whole system. Temperature of second thermistor is kept on constant value. This value is higher than surrounding air temperature about constant difference. Fluctuant air cools this sensor and because of that systém must supply more of heat. By analysis of value of supplied heat, we can calculate the wind speed value.
Description
Citation
ŠTĚPÁNEK, M. Miniaturní měřicí systém pro měření rychlosti větru. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Vágner, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (člen) prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO