Zařízení pro měření intenzity slunečního záření

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce poskytuje návrh a řešení konstrukce zařízení pro měření intenzity slunečního záření. Rozebírá důvody proč měřit intenzitu, uvádí princip získávání elektrické energie ze slunečního záření a s tím spojený vliv intenzity slunečního záření na výkon fotovoltaických zařízení. Pro účely řešení též uvádí základní informace o proudové smyčce 4 – 20 mA a o sériové komunikaci RS-232. Poskytovaný návrh se opírá o využití pyranometru CMP 21, mikrokontroleru PIC a proudové smyčky k vytvoření sestavy pro sběr dat a jejich přenos do PC k dalšímu zpracování.
This project offers a proposal and a solution of an equipment for measuring of solar radiation intensity. It lists reasons why to measure intensity, contains fundamentals of photovoltaics, deals with how electric energy is obtained from a solar radiation and how the intensity of solar radiation affects the power output of photovoltaic devices. The project also deals with prime facts about 4 – 20 mA current loop and serial RS-232 communication. Proposed design is based on usage of the pyranometer CMP 21, a PIC microcontroller and a current loop to create a device which gathers data and transfers them to a PC for further processing.
Description
Citation
BOBALÍK, L. Zařízení pro měření intenzity slunečního záření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Prosr, Ph.D. (člen) doc. Ing. Arnošt Bajer, CSc. (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-13
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: Princip měření difůzní složky slunečního záření v praxi. Teplotní závislost fotovoltaického měřiče intenzity slunečního záření.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO