Řízení pohledávek v obchodní korporaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá řízením pohledávek z obchodního styku v obchodní korporaci, a to zejména těch pohledávek, které mají již uplynulou dobu splatnosti. Jsou zde popsány způsoby, jak těmto pohledávkám předcházet či jak takové pohledávky řešit. Teoretické poznatky jsou aplikovány na příkladu skutečné kapitálové obchodní korporace.
This bachelor thesis deals with the management of trade receivables in a commercial corporation, especially those receivables that have already matured maturity. There are described ways to prevent these receivables or how to deal with such receivables. Theoretical knowledge is applied on the example of a real capital business corporation.
Description
Citation
BOCKOVÁ, K. Řízení pohledávek v obchodní korporaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (předseda) Mgr. Jiří Pospíšil (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Michala Strnadová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-20
Defence
otázky oponenta: zodpovězeno otázky vedoucího: zodpovězeno Ing. Hanušová: Uvažovala jste o zavedení databáze klientů? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO