Řízení souřadnicové vrtačky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá návrhem a realizací souřadnicové vrtačky pro vrtání desek plošných spojů. Návrh vychází z mechanické konstrukce inkoustové tiskárny a vyuţívá většinu jejich akčních členů. Práce se zabývá především návrhem elektronických řídících obvodů stroje a softwarového vybavení. Vrtačka je řízena 8-mi bitovým AVR mikrokontrolérem ATmega 64. Zřízení je vybaveno USB rozhraním, které spolu s PC aplikací umoţňuje automatické zpracování CAM souborů z návrhových systémů plošných spojů.
This thesis is focused on design and realization of 3-axis PCB drilling machine. Design comes from mechanical construction of inkjet printer and reusing most of original actuators. This thesis is mainly focused on design of control electronic circuits and software equipment. The whole machine is controlled by 8bit AVR microcontroller ATmega64. Machine is also equipped with USB interface for communication with PC application. This feature allows automatic processing of CAM files from PCB design systems.
Description
Citation
KRESTA, M. Řízení souřadnicové vrtačky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda) prof. Ing. František Šolc, CSc. (místopředseda) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO