Optimalizace rozvozových linek sběrné služby u vybrané společnosti v regionu Morava

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá optimalizací rozvozových linek sběrné služby u vybrané společnosti v regionu Morava. Nevyhodnocení vlivů organizace dopravy může mít za následek neefektivní plánování linek, které může vést k časovým nebo finančním ztrátám. Profesionální přístup k plánování rozvozových linek vede k bezproblémovému chodu sběrné služby a úspěšnému splnění hodnotících kritérií. Diplomová práce nejdříve pomocí hodnotících kritérií zanalyzuje a vyhodnotí současný stav a poté se pokusí navrhnout nové řešení, které přinese zlepšení.
The diploma thesis focuses on optimization of collection service distribution routes in specific company in Moravia region. Failure to evaluate the effects of transportation organization can lead to inefficient planning of routes, which can in turn lead to time or financial losses. Professional approach to distribution route planning leads to a smooth operation of the collection service and to a successful compliance with the evaluation criteria. At first, the diploma thesis will analyse and evaluate the current condition using the evaluation criteria and then it will attempt to propose new solution to improve the current state of affairs.
Description
Citation
TITZ, A. Optimalizace rozvozových linek sběrné služby u vybrané společnosti v regionu Morava [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Expertní inženýrství v dopravě
Comittee
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Novotný (člen)
Date of acceptance
2018-06-20
Defence
Na otázky komise odpověděl …. Zodpověděl otázky oponenta i vedoucího závěrečné práce. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant závěrečnou práci obhájil. Optimalizace rozvozových linek – jaké je optimalizační kritérium? Je to analyticky řešitelné? Jaká byla metoda optimalizace? Proč uvádíte AETR, CMR, co to je? Při stávající otevírací době, to nelze zoptimalizovat? Proč?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO