Návrh konstrukce audio zesilovače

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem mé bakalářské práce je návrh konstrukce audio zesilovače pro reprodukci signálu z elektrické kytary. Rozhodl jsem se spojit výhody elektronkového předzesilovače s výhodami digitálního zesilovače. Práce popisuje princip činnosti vybraných zapojení, obsahuje simulaci filtru anodového napětí, rozbor a měření vstupních a výstupních parametrů, jakož i jejich vyhodnocení. V příloze jsou umístěny potřebné předlohy pro realizaci desek plošných spojů.
The theme of my bachelor’s thesis is a design of audio amplifier for the reproduction signal from electric guitars. I decided to combine the advantages of tube preamp with the advantages of digital amplifiers. The work describesthe principle activity of selected involvement, includes the anode voltage filter simulation, analysis and measurement of input and output parameters and thein evaluation. Technical documentation for realization of the amplifier contains printed circuit board.
Description
Citation
SCHENK, D. Návrh konstrukce audio zesilovače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Stehlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Student seznámil komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděl následující dotazy. Uvažoval jste použití jiného obvodu pro realizaci koncového zesilovače? Jakým způsobem jste měřil frekvenční charakteristiky?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO