Pracoviště pro výstupní testování elektronických přístrojových transformátorů proudů a napětí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce pojednává o komplexním návrhu automatické testovací linky pro testování elektronických transformátorů. Je zde také popsán kompletní návrh univerzálního přípravku pro všechny typy transformátorů, které firma ABB vyrábí. Hlavními parametry, kterých má být dosaženo jsou snížení ceny, zrychlení měření a zkvalitnění měření. Závěrem práce bude vyrobení přípravku pro automatické měření a provedení zkušebního měření na zkušebně firmy.
This article describes a complex suggestion for automatic tester machine for final testing of electronic transformers. There is also described universal device for measuring all types of transformers which are produced by ABB company. The main parameters of testing process are price, speed of measuring and high-quality measuring. The suggestion of the machine is optimized according to those parameters.
Description
Citation
BRÝDL, O. Pracoviště pro výstupní testování elektronických přístrojových transformátorů proudů a napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda) prof. Ing. František Šolc, CSc. (místopředseda) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen) prof. Ing. František Zezulka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO