Přístupový systém se snímači otisků prstů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce popisuje kompletní návrh přístupového systému s využitím biometrických dat, aplikovatelného v menších firemních objektech. V první části je krom úvodu do problematiky snímání otisků prstů popsán také výběr komunikačního rozhraní mezi terminály a nadřazeným systémem. Druhá část práce se již zabývá praktickou realizací systému a to jak z pohledu hardware, tak i software.
This bachelor’s thesis deals with coplete design and implementation of access control system.using biometrical data. System is applicable in smaller applications. The first part contains an small introduction to fingerprint acquiring/processing and also describe selection of a communication interface between terminals and host system including possible ways of embedding into devices. The next part is covered in the practical implementation in terms of both hardware and software.
Description
Citation
TŘÍSKA, M. Přístupový systém se snímači otisků prstů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO