Studie průběhu zakázky vybraným podnikem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Hlavní téma této bakalářské práce je zpracování návrhu průběhu zakázky podnikem k maximální spokojenosti se zaměřením na dodací termíny, jakost a náklady. Konkrétně v podniku COBAP s.r.o., který se zabývá elektroinstalacemi. V této práci se podrobně zaměřuji průběh zakázky. Na základě analýzy současného stavu jsem vytvořil vlastní návrh řešení, který se týká zejména snížením času průběhu zakázky a tím i snížení nákladů.
The main theme of this bacelor thesis is the elaboration of a draft contract for maximum satisfaction with the focus on delivery times, quality and costs. Specifically in COBAP s.r.o., which deals with wiring. In this paper, I am focus on the course of the contract. On the basis of an analysis of the current situation, I created my own suggestion for the solution, which mainly concerns the reduction of the duration of the contract and thus the reduction of costs.
Description
Citation
KOSMÁK, T. Studie průběhu zakázky vybraným podnikem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
Otázka oponenta: Objasněte, jak vznikají prostoje a jaké jsou manažerské nástroje na jejich minimalizaci či odstranění? odpovězeno Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. Jak se prostoje projevily na ziskovosti zakázky? odpovězeno Je vůbec možné práci na zakázce rozdělit mezi jednotlivé zaměstnance tak, aby každý měl svůj úkol a za něj zodpovědnost? odpovězeno Jak byste dále mohl motivovat zaměstnance za účelem minimalizace prostojů? odpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO