Měření účinnosti chladičů CPU a návrh tunelu s řízeným prouděním

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Při měření účinnosti vzduchových chladičů na standardních PC sestavách, dochází ke značným chybám měření. Okolní vzduch, do kterého se převádí tepelná energie z chladiče je nesourodý a nepředvídatelný. V řízeném tunelu lze simulovat různé proudění vzduchu, a tím zajistit optimální a řiditelné měřící podmínky. Lze tak minimalizovat dopad chyby na výslednou hodnotu účinnosti.
When measuring the effectiveness of air coolers on standard PC processors, there is considerable errors. Ambient air in which energy is transferred from the cooler in the form of heat is inconsistent and unpredictable. The aerodynamic space can simulate different air flow and thus ensure optimum measurement conditions and to minimize the impact of errors on the resulting value of efficiency.
Description
Citation
ČÁSTKA, M. Měření účinnosti chladičů CPU a návrh tunelu s řízeným prouděním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Jirák, CSc. (předseda) doc. Ing. Arnošt Bajer, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-13
Defence
Komise byla seznámena s bakalářskou prací s názvem "Měření účinnosti chladičů CPU a návrh tunelu s řízeným prouděním". Student následně odpověděl na otázky: 1) Jak velký je vliv nehomogenity vzduchu při měření? 2) Jak byla zvýšena přesnost měření teploty při experimentech?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO