Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Samir, spol. s.r.o. v letech 2012-2016. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny vybrané ukazatelé a analýzy. V analytické části je provedena finanční analýza dle teoretické části, tyto vybrané ukazatele budou použity v analytické části pro provedení finanční analýzy. Na závěr jsou navržena opatření, která mohou zlepšit finanční situaci společnosti.
The bachelor’s thesis is focused on evaluation of the financial situation of the company Samir, spol. s.r.o. in the period 2012-2016. The theoretical part describes selected indicators and analysis. In the analytical part is performed financial analysis according to the theoretical part and subscribed by comments. In the conclusion it is showed how to improve financial situation of the company.
Description
Citation
OKLEŠŤKOVÁ, S. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Rostislav Tesař (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
Ing. Tesař: Jakou máte metodu na řízení zásob? odpovězeno Ing. Tesař: Kdy se zlevňuje zboží? Kdy se výprodává zboží? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO