Deformačně a napěťová analýza čelisti se zubním implantátem VNI

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou čelisti se zubním implantátem. Zubní implantáty mají funkci umělé náhrady chybějících zubů, které jsou upevněné přímo v čelisti. Implantát tvoří v ústní dutině pilíř, na který je připevněna umělá zubní korunka nebo můstek. V diplomové práci je popsáno řešení deformace a napjatosti dvou typů válcových zubních implantátů VNI. Práce je také zaměřena na vliv odchylky zavedeného implantátu od svislé osy. Řešení bylo provedeno výpočtovým modelováním pomocí metody konečných prvků (MKP) v programu ANSYS Workbench. Modely geometrie jsou vytvořeny v programu SolidWorks 2005.
This diploma thesis is dealt with stress-strain analysis of jowl with teeth implants. Teeth implants when locked in place (jowl) have the ability to replace and be used in the same way as the missing teeth. The implant creates a pillar column in the buccal cavity and then the tooth cap or bridge is secured on the pillar column. In this diploma thesis it is described as a solution of stress and strain of two types of cylindrical teeth implants VNI. Thesis specializes on the influence of deviation implant from the vertical axis. The solution is accomplished in program ANSYS Workbench by Finite Element Method (FEM). The geometric models are made in program SolidWorks 2005.
Description
Citation
ŠKOLNÍK, R. Deformačně a napěťová analýza čelisti se zubním implantátem VNI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná mechanika
Comittee
prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO