Analýza přechodového děje při pohybu opticky zachycené částice v pod-tlumeném režimu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou přechodového děje, který vzniká při vstupu nanočástice na paprsku laseru. Poté dochází k ukotvení částice kolem místa ohniska tohoto paprsku. Hlavními cíli práce bylo vyobrazení závislostí pozic trajektorie v závislosti na jejích okamžitých hodnotách a získání parametrů tlumeného harmonického oscilátoru, jehož charakter je pro vstup částice do paprsku charakteristický. Dalšími cíli práce byla aplikace frekvenčních filtrů na signálová data a pozorování jejich vlivu na fázové diagramy a také samotné vyobrazení chování částice v okolí ohniska ve stacionárním stavu.
This bachelor thesis deals with the analysis of the transition phenomenon, which occurs when the nanoparticles enter the laser beam. Thereafter the particle is anchored around the point of focus of this beam. The main objectives of the thesis were to illustrate the dependence of the trajectory positions in relation to its instantaneous values and to obtain the parameters of the attenuated harmonic oscillator whose character is characteristic for the particle inserting the beam. Another objective of the thesis was to apply frequency filters to signal data and to observe their effects on phase diagrams and also to visualize the behavior of the particle in the vicinity of the focus in the stationary state.
Description
Citation
SŰSSEROVÁ, M. Analýza přechodového děje při pohybu opticky zachycené částice v pod-tlumeném režimu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen) Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (člen) RNDr. Jan Balvan, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Martin Vítek, Ph.D. položil otázku proč studentka nedodala popisky os do prezentace, přestože jsou tyto nedostatky vytýkány v práci. Studentka neobhájila bakalářskou práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO