Analýza přechodového děje při pohybu opticky zachycené částice v pod-tlumeném režimu

but.committeeprof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen) Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (člen) RNDr. Jan Balvan, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Martin Vítek, Ph.D. položil otázku proč studentka nedodala popisky os do prezentace, přestože jsou tyto nedostatky vytýkány v práci. Studentka neobhájila bakalářskou práci.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorHarabiš, Vratislavcs
dc.contributor.authorSűsserová, Martinacs
dc.contributor.refereeDamková, Janacs
dc.date.accessioned2021-11-12T10:00:15Z
dc.date.available2021-11-12T10:00:15Z
dc.date.created2018cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou přechodového děje, který vzniká při vstupu nanočástice na paprsku laseru. Poté dochází k ukotvení částice kolem místa ohniska tohoto paprsku. Hlavními cíli práce bylo vyobrazení závislostí pozic trajektorie v závislosti na jejích okamžitých hodnotách a získání parametrů tlumeného harmonického oscilátoru, jehož charakter je pro vstup částice do paprsku charakteristický. Dalšími cíli práce byla aplikace frekvenčních filtrů na signálová data a pozorování jejich vlivu na fázové diagramy a také samotné vyobrazení chování částice v okolí ohniska ve stacionárním stavu.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the analysis of the transition phenomenon, which occurs when the nanoparticles enter the laser beam. Thereafter the particle is anchored around the point of focus of this beam. The main objectives of the thesis were to illustrate the dependence of the trajectory positions in relation to its instantaneous values and to obtain the parameters of the attenuated harmonic oscillator whose character is characteristic for the particle inserting the beam. Another objective of the thesis was to apply frequency filters to signal data and to observe their effects on phase diagrams and also to visualize the behavior of the particle in the vicinity of the focus in the stationary state.en
dc.description.markEcs
dc.identifier.citationSŰSSEROVÁ, M. Analýza přechodového děje při pohybu opticky zachycené částice v pod-tlumeném režimu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110531cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82560
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLasercs
dc.subjectBrownův pohybcs
dc.subjectoptické kleštěcs
dc.subjecttlumený režimcs
dc.subjectvakuumcs
dc.subjectharmonický oscilátor.cs
dc.subjectLaseren
dc.subjectBrownian movementen
dc.subjectoptical tweezersen
dc.subjectunderdamper modeen
dc.subjectvacuumen
dc.subjectharmonic oscilator.en
dc.titleAnalýza přechodového děje při pohybu opticky zachycené částice v pod-tlumeném režimucs
dc.title.alternativeTransitional motion analysis of the optically trapped particle in under-damped regimeen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2018-06-14cs
dcterms.modified2019-06-14-09:50:41cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid110531en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:00:15en
sync.item.modts2021.11.12 10:43:43en
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.26 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
8.49 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_110531.html
Size:
15.73 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_110531.html
Collections