Robot sportovec

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářké práce je navrhnout a vyrobit dvounohého kráčivého robota za pomocí 3D tisku, který je bateriově napájen a bezdrátově ovládán.
This bachelor thesis is focused on design and manufacture of two legged walking robot, that has 3D printed parts and is battery powered with the option to be remotely controlled.
Description
Citation
SLOVÁK, T. Robot sportovec [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jan Pekárek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Majzner, Ph.D. (člen) Ing. Alexandr Otáhal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO