Obnovení dvou signálů z neúplného pozorování jejich křížového prolnutí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá obnovením dvou obrazových signálů z jejich neúplného křížového prolnutí a obnovením stejných obrazových signálů z jejich neúplného křížového prolnutí obsahujícího šum. Vše je prakticky ověřeno a předvedeno pomocí softwaru Matlab.
This bachelor thesis deals with restoration of two signals from their cross-fade in limited section and restoration of two signals from their cross-fade in limited section containing noise. Everything is practically verified and performed with help of Matlab software.
Description
Citation
JUREN, V. Obnovení dvou signálů z neúplného pozorování jejich křížového prolnutí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Audio inženýrství
Comittee
doc. Ing. MgA. Mgr. Dan Dlouhý, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ladislav Káňa (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen) MgA. Lukáš Nábělek (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Student přetáhl časový limit prezentace o 5 minut a byl nucen přejít na poslední snímek. V práci máte obrázky, které jsou na první pohled naprosto stejné. Existuje nějaké číslo, které by dalo popsat tento rozdíl v obrázcích? - Student nedokázal odpovědět. Na obrázku v prezentaci byl zobrazen zrekonstruovaný obrázek. Byla u něj dosažena naprostá podobnost nebo ne? - Student nejistě odpověděl.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO