THD analyzátor

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem THD analyzátoru pro audio kmitočty. Na úvod jsou popsány metody výpočtu THD a způsob realizace THD analyzátoru. Pro návrh THD analyzátoru je zvolena vhodná platforma schopná zpracovávat audio data. K ní je navržená rozšiřující deska, schopná snímání audio signálu. Součástí návrhu je i kompletní tvorba programu, jenž zpracovává data z AD převodníku navržené desky. Výstupem je autonomní měřicí přístroj schopný zobrazení spektra a kalkulace THD.
This thesis deals with design of a THD analyzer for audio frequency. In the interduction, there is a description of methods of THD calculation and realization of THD analyzer. Suitable computing platform must be chosen with capability to process audio data. The expansion board is designed for audio acquisition. Part of this design is complete program that is capable of displaying spectrum and computing THD.
Description
Citation
HA, T. THD analyzátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (předseda) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Roman Šotner, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Blumenstein, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šístek, Ph.D. (člen) Ing. Josef Vochyán, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student prezentuje výsledky své bakalářské práce. Čtení posudků vedoucího a oponenta. Student následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta a členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO