2018

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 419
 • Item
  Řízení a monitorování parametrů pro mikrofluidní systémy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Meloun, Jan; Čmiel, Vratislav; Sekora, Jiří
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukci mikrofluidního systému pro mikroskopování. Teoretické část se věnuje buňce a jejímu přežití v různých prostředích. Dále se věnuje světlu, jeho vlastnostem a optické spektrální analýze popsané několika metodami. Je zmíněno využití vývojové platformy Arduino s bezdrátovým přenosem dat pro vizualizaci v mobilní aplikaci. Též je zmíněno, jakými metodami je měřeno pH látek. Praktická část se věnuje samotné konstrukci mikrofluidního systému s využitím Arduina, chytrého mobilního telefonu a vyvinuté aplikace zahrnující řízení průtoku kapaliny a vizualizaci měřených veličin.
 • Item
  Implementace komunikačních technologií NB-IoT a LTE-M v simulačním nástroji NS-3
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Lubajo, Lubajo Moses Wolyan; Mašek, Pavel; Zeman, Kryštof
  Sítě LPWA (Low-Power Wide-Area) je možné v dnešní době realizovat bezdrátovými komunikačními technologiemi NarrowBand IoT (NB-IoT), Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) a Sigfox. Každá z technologií má výhody i nevýhody, které danou technologii předurčují pro specifické komunikační scénáře. Tato bakalářská práce je zaměřena na technologii NB-IoT a její implementaci v rámci simulačního nástroje NS-3. Získané výsledky jsou diskutovány.
 • Item
  Obnovení dvou signálů z neúplného pozorování jejich křížového prolnutí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Juren, Vojtěch; Mangová, Marie; Záviška, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá obnovením dvou obrazových signálů z jejich neúplného křížového prolnutí a obnovením stejných obrazových signálů z jejich neúplného křížového prolnutí obsahujícího šum. Vše je prakticky ověřeno a předvedeno pomocí softwaru Matlab.
 • Item
  Energetické výnosy z jednoho hektaru půdy v Jihomoravském kraji
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Plášek, Tomáš; Jandová, Kristýna; Bayer, Robert
  Tato práce se zabývá problematikou provozu fotovoltaických elektráren a výroby elektrické energie z biopaliv. Porovnává energetické výnosy různých ekologických biopaliv s výnosy energie ze solárních panelů. Hodnotí spotřebu těchto paliv a jejich účinnost při pohonu automobilů se spalovacím motorem oproti elektrickému automobilu.
 • Item
  Software pro návrh konfigurace kamer panoramatického systému
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Jílek, Michal; Kříž, Petr; Grenar, David
  Základní fyzikální zákony o světle, princip snímání obrazu a parametry objektivů a kamer a vzor-ce pro výpočty jejich vhodného rozvržení na stadionu tak, aby snímaly dohromady panorama-tický obraz. Ohnisková vzdálenost, zorný úhel, výpočty pokrytí, obrazové rozlišení. Přechod z teorie do praxe – návrh programu realizujícího danou problematiku. Základy jazyka C++ OpenGL. Návod na použití programu a ukázky.