Návrh RC sinusového oscilátoru s aktivními funkčními bloky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalárska práca je venovaná RC oscilátorom s použitím funkčných blokov a operačných zosilovačov. Na počiatku je urobený rešerš literatúry zaoberajúcej sa konštrukciou a návrhom RC oscilátorov, a použitiu rôznych funkčných blokov pri tomto návrhu. Jednotlivé funkčné bloky sú diskutované a sú vybrané rôzne zapojenia s použitím týchto blokov, ktoré sú simulované analýzou na počítači pomocou PSpice a SNAP. Je overený vznik oscilácií a vplyv jednotlivých súčiastok v zapojení. V druhej časti sú realizované vybrané zapojenia a overené teoretické poznatky na praktickej realizácii. Údaje získané z počítačovej simulácie a praktickej realizácie sú potom porovnané, a taktiež jednotlivé zapojenia sú porovnané medzi sebou.
Thesis is focused on RC oscillators employing active building blocks and operational amplifiers. In the beginning, review of available literature talking about this topic is done. Different building blocks and circuits containing those blocks are picked and some of them simulated with PSpice and SNAP programs. Oscillation creation and influence of circuit components is verified. Those circuits are realized in practical application and simulation results are compared to those gained from real world circuits, also the chosen circuits are compared between each other.
Description
Citation
REŽŇÁK, P. Návrh RC sinusového oscilátoru s aktivními funkčními bloky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Pítra, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO