Transportní vlastnosti hydrogelových systémů na bázi hyaluronanu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Táto práca sa zaoberá preštudovaním transportných vlastností hydrogélov pripravovaných interakciou hyaluronanu s tenzidom karbetopendeciniumbromidu (Septonex). Na preskúmanie schopnosti absorbovania či uvoňovania látky bola použitá nílska červeň, ako sonda na sledovanie tohto javu. Všetky hydrogély boli pripravované tzv. „mokrou“ cestou, kde sa pripravili zásobné roztoky hyaluronanu a tenzidu. Nílska červeň bola vždy pripravená v roztoku tenzidu, kedy sa po zmiešaní s hyaluronanom vytvorili zafarbené gély. Metódou spektrofotometrie boli následne zmerané absorbancie pôvodných ale aj zamenených supernatantov v sadách gélov po 24, 72 a 168 hodinách.
This bachelor thesis deals with the study of trasport properties of hydrogels, that were prepared by interaction of hyaluronan with karbethopendecinium bromide (Septonex), as a surfactant. Nile red is a fluorescent probe to determine the ability of the system to absorb or to release the substance. All the hydrogels were prepared by the „wet“ way, where the solutions of hyaluronan and surfactant were prepared first. Nile red was prepared in the solution of tenzide, which after the mixing with hyaluronan produced colorful gels. By the spectrophotometric measurement, the absorbance of supernatants were observed. The absorbance was measured in original but also in changed supernatatns after 24, 72 and 168 hours.
Description
Citation
KÁČERÍKOVÁ, M. Transportní vlastnosti hydrogelových systémů na bázi hyaluronanu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)
Date of acceptance
2018-06-11
Defence
Dzik: Jak byly měřeny absorbance připravených gelů? Pekař: Jakým způsobem a v jaké formě byla přidávaná nilská červeň?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO