Studium produktů stejnosměrného výboje ve směsi CO2+N2

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Bakalářská práce se věnuje studiu produktů stejnosměrného výboje ve směsi plynů dusíku, metanu a oxidu uhličitého. Jejich stanovení bylo realizováno pomocí hmotnostního spektrometru PTR-MS-TOF a přístroje TESTO 350 M/XL. V teoretické části je uveden princip hmotnostní spektrometrie, druhy analyzátorů a ionizátorů. Také jsou popsány různé typy elektrických výbojů, včetně klouzavého obloukového výboje, který byl použit během měření. Dále byla uvedena jedna z teorií vzniku života a popis měsíce Titanu, který byl vybrán v důsledku podobnosti jeho atmosféry s atmosférou rané Země. V experimentální části byly stanoveny produkty výboje a jejich koncentrace v příslušném reaktoru, které pak byly vyvedeny do tabulek a na základě naměřených dat byly sestrojeny grafy
The bachelor´s thesis is focused on the study of products of DC glow discharge in nitrogen, methane and carbon dioxide gas mixtures. Different diagnostic techniques were used for measure their concentrations (PTR-MS-TOF mass spectrometer and a TESTO 350 M/XL instrument). The theoretical part describes principle of mass spectrometry, types of analysers and ionizers. There are also described various types of electrical discharges, including the Glid-Arc discharge, which was used during the measurement. In addition, one of the theories of the origins of life is described. There is also description of Titan's atmosphere, which was chosen due to the similarity of its atmosphere with the atmosphere of the early Earth. In the experimental part the discharge products and their concentration under different experimental conditions are shown.
Description
Citation
KOSTYLEVA, K. Studium produktů stejnosměrného výboje ve směsi CO2+N2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)
Date of acceptance
2018-06-11
Defence
Dzik: Jednotky ppm byly myšleny molární nebo hmotnostní? Jak byly koncentrace plynů změřeny? Márová: Jaké aminokyseliny vznikají při výbojových experimentech obecně?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO