Nanočástice platinových kovů v životním prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Platinové nanočástice, uvolňující se převážně z automobilových katalyzátorů, představují pro životní prostředí možné riziko. Cílem této bakalářské práce je provedení výzkumu vlivu platinových nanočástic na půdní vlastnosti při různých vlhkostech. Konkrétně ovlivnění stability vodíkových můstků, stability alifatických krystalitů a zádrže vody v půdě. Pro analýzu vztahů mezi platinovými nanočásticemi, vodou a půdou byla využita metoda termické analýzy, a to diferenciální kompenzační kalorimetrie. Teoretická část práce je věnována obecnému seznámení s platinovými kovy a nanočásticemi. Dále také jejich přípravou, charakterizací a vlastnostmi. Výsledkem provedených experimentů je, že platinové nanočástice ovlivňují poměrně výrazně vlastnosti půdy.
Platinum nanoparticles, mainly released from automotive catalysts, pose a potential risk to the environment. The aim of this bachelor thesis is to investigate the effect of platinum nanoparticles on soil properties at different humidities. Specifically, how nanoparticles affect the stability of hydrogen bridges, the stability of aliphatic crystals, and water retention in soil. For the analysis of relations between platinum nanoparticles, water and soil, a method of thermal analysis was used, namely differential scanning calorimetry. The theoretical part is devoted to the general introduction to platinum metals and nanoparticles. And the preparation of nanoparticles, their characterization and their properties. The result of the experiments is that platinum nanoparticles affect the soil properties relatively significantly.
Description
Citation
BERKA, M. Nanočástice platinových kovů v životním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (člen) doc. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2018-06-11
Defence
Student prezentoval klíčové výsledky své diplomové práce. Po té komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Student se vyjádřil k jednotlivým připomínkám a dotazům. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO