Komunikační mix podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá komunikačním mixem společnosti Zahradní centrum V Aleji. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy z oblasti marketingu, marketingového a komunikačního mixu. V analytické části je popsána současná situace podniku, analýza makroprostředí a mikroprostředí, marketingový výzkum a SWOT analýza. V závěru práce jsou uvedeny návrhy, které by měly vést ke zlepšení komunikačního mixu.
Diploma thesis deals with communication mix of company Zahradní centrum V Aleji. The theoretical part of the thesis defines the basic concepts from marketing, marketing mix and communication mix. The analytical part of the thesis describes the current situation of the company, analysis macro environment and micro environment, marketing research and SWOT analysis. At the end of the thesis are presented suggestions which should lead to improvement of the communication mix.
Description
Citation
NOVOTNÁ, L. Komunikační mix podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Matúš Varjan, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-08
Defence
Otázka oponenta: odpovězeno doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.: Z čeho jste vycházela při nákladech na zavědní e-shopu? Odpovězeno. Ing. Matúš Varjan, Ph.D.: Kde v práci jsou popsány rizika? Odpovězeno. doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc: Jakým způsobem limitoval stanovený rozpočet na komunikační mix Vaše návrhy a doporučení? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO