2018

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 602
 • Item
  Tvorba edukačních úloh pro výuku metody konečných prvků
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Sovadina, František; Nečas, David; Vrbka, Martin
  Tato práce se zabývá zmapováním úloh využívaných pro výuku metody konečných prvků (MKP) na tuzemských a zahraničních univerzitách. V první části je vytvořen přehled úloh zaměřených na MKP, které jsou při výuce na tuzemských i zahraničních univerzitách využívány. Tyto úlohy lze použít pro výuku MKP na Fakultě strojního inženýrství v Brně. V druhé části bakalářské práce bylo na základě získaných podkladů z univerzit vytvořeno nové zadání úlohy, pro které byl následně i proveden modelový výpočet pomocí programu ANSYS. Výsledky výpočtu byly poté ověřovány i provedením experimentu na fyzickém modelu.
 • Item
  Řetězový posunovač
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Kadla, Zdeněk; Malášek, Jiří; Pokorný, Přemysl
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením řetězového posunovače pro technologickou výrobní linku. Součástí této práce je vypracovaná technická zpráva s rozborem a výpočtem navrhovaného řešení, s popisem mezních možností řetězových převodů a různých typů řetězů. Přílohou je výkresová dokumentace obsahující sestavný výkres zařízení, podsestavu pohonu s napínáním řetězu a detailní výkres hnacího řetězového kola.
 • Item
  Dálková pásová doprava
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Kulich, Stanislav; Zeizinger, Lukáš; Pokorný, Přemysl
  Cílem bakalářské práce je kritická rešerše zařízení obdobných pásovému dopravníku. Práce obsahuje úvod do problematiky definicí logistiky a přepravovaných materiálů. Další kapitola se soustředí na ostatní možnosti dopravy a manipulace s materiálem. Následně se zabývá konkrétně pásovými dopravníky. Dále se zabývá funkčním výpočtem dle zadání bakalářské práce a pevnostní kontrolou. Předposlední kapitolou je návrh a zdůvodnění použitých komponent dle výsledků funkčního výpočtu pro tento typ pásového dopravníku.
 • Item
  Technologie napájecích čerpadel do 100 kg/h vody
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Holčapek, Josef; Škorpík, Jiří; Pospíšil, Jiří
  Cílem mé práce je provést rešerši z oblasti čerpací techniky, určit požadavky na napájecí čerpadla pro malé energetické bloky, určit typy napájecích čerpadel a jejich vlastnosti. Dále je mojím úkolem navrhnout zapojení vybraného napájecího čerpadla v okruhu s pístovým parním motorem o výkonu 2 kW.
 • Item
  Simulace průmyslových procesů a jejich řízení pomocí Siemens LOGO!
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Vavrík, Michal; Marada, Tomáš; Vojáček, Zdeněk
  První částí cíle této práce je nalézt program, který umí simulovat automatizační prostředí a lze jej řídit pomocí Siemens LOGO!. Další část cíle je vytvořit vzorové úlohy v programu LOGO!Soft Comfort, ty stáhnout do PLC LOGO! a jím řídit nalezený simulačním software.