Tvorba edukačních úloh pro výuku metody konečných prvků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá zmapováním úloh využívaných pro výuku metody konečných prvků (MKP) na tuzemských a zahraničních univerzitách. V první části je vytvořen přehled úloh zaměřených na MKP, které jsou při výuce na tuzemských i zahraničních univerzitách využívány. Tyto úlohy lze použít pro výuku MKP na Fakultě strojního inženýrství v Brně. V druhé části bakalářské práce bylo na základě získaných podkladů z univerzit vytvořeno nové zadání úlohy, pro které byl následně i proveden modelový výpočet pomocí programu ANSYS. Výsledky výpočtu byly poté ověřovány i provedením experimentu na fyzickém modelu.
This work is concerned with mapping of exercises for teaching Finite Element Method (FEM) at Czech as well as foreign universities. The first part reviews exercises on FEM in use at Czech and foreign universities, which might be used for teaching FEM at the Faculty of Mechanical Engineering in Brno in the future. Based on the analyzed material, the aim of the second part of this work was to create a new assignment of an exercise together with its model calculation in ANSYS. The results were then proved through an experiment on a physical model.
Description
Citation
SOVADINA, F. Tvorba edukačních úloh pro výuku metody konečných prvků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Brandejs, CSc. (člen) Ing. Milan Omasta, Ph.D. (člen) Ing. Josef Frýza, Ph.D. (člen) Ing. Aneta Zatočilová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy oponenta: Doc.Vrbka: 1) Jak jste přistupoval k oslovování universit? Hledal jste v dostupných podkladech na internetu? - částečně zodpovězeno 2) K jakému meznímu stavu byla hodnocena konstrukce střechy autobusového nádraží? - nezodpovězeno 3) Proč se významně liší deformace z MKP výpočtu a experimentu? - nezodpovězeno 4) Kde jsou kritická místa konstrukce? - částečně zodpovězeno 5) Jak byl sloup zakotven ke konstrukci střechy? - částečně zodpovězeno Doc.Svoboda: 6) Z čeho vycházela analýza problému? - analýza problému a cíl práce nevychází z rešerše Ing.Omasta: 7) Dělal jste optimalizaci v MKP hmotnost x únosnost? - nezodpovězeno 8) Jaký je prvek BEAM? - zodpovězeno 9) Jak je řešen styk prutů v MKP analýze? - nezodpovězeno 10) Jsou omezeny rotace u prutových prvků? - nezodpovězeno Doc. Vrbka: 11) Jak jste v ANSYSu modeloval styčník? - částečně zodpovězeno Ing.Zatočilová: 12) Čas na výrobu modelu pro experiment? - zodpovězeno Ing.Omasta: 13) Je zvolená úloha vhodné pro studenty v rámci projektové vyuky? - zodpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO