Slovácké divadlo I.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Hlavním urbanistickým konceptem je navázání a doplnění dvojice samostatně stojích budov – Slováckého muzea a kulturního centra Hvězda. Návrhem divadelní budovy vznikne v blízkosti kulturní oblast, kde se jednotlivé funkce navzájem doplňují a podporují. Pomocí navýšeného provaziště je vytvořena výšková dominanta, která se nachází na pohledové ose z centra města. Divadlo se tak stává městotvorným prvkem. K parcela je lokalizován dnes již boční vstup do Kina Hvězda a návrh svým umístněním vytváří mezi stavbami dialog a společný před prostor, který je adekvátní významu stavby, avšak neomezuje funkčnost parku. Od komunikace na severní straně parcely je navržen nový objekt, který odklání hluk a vytváří klid kolem stavby.
The main urban concept is the establishment and completion of a pair of self-standing buildings - the Moravian Museum and the Hvězda Cultural Center. The design of a theater building arises in the vicinity of the cultural area, where the functions complement and support them. Using a height rope, a height dominant is created, located in the city center view. Theater becomes a town-building element. The already adjoining entrance to Kina Hvězda is located in the plot, and its design creates a dialogue and common space between the constructions in front of a space that is adequate to the meaning of the building, but does not limit the function of the park. From the communication on the northern side of the parcel is designed a new object, which deflects and creates peace around the building.
Description
Citation
FROLÍK, J. Slovácké divadlo I. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Jan Hendrych (předseda) Ing. arch. Aleš Holý (člen) Ing. arch. Hana Maršíková (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen) Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-05-28
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO