Univerzální domácí brána pro IoT zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V tejto diplomovej práci je teoreticky popísaná M2M komunikácie a jej hlavné rozdiely oproti H2H komunikácii, ďalej popis protokolov používaných v oblasti internetu vecí a popis praktickej implementácie protokolu WM-Bus a Z-Wave v programovacom jazyku Python vo frameworku Django.
This diploma thesis consists of theoretical description of M2M communication and main differences comparing with H2H communication. There is also a description of protocols used in Internet of Things and description of practical implementation of protocols WM-BUS and Z-Wave in Python programming language with usage of Django framework.
Description
Citation
ŠELINGA, M. Univerzální domácí brána pro IoT zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Norbert Herencsár, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Hrad, Ph.D. (člen) Ing. Michal Kohoutek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-06
Defence
Práce byla komisí vyhodnocena jako plagiát, diplomant využil část diplomové práce Ing. Krejčího, aniž by ji citoval. Kód podstatný k řešení zadání byl studentovi poskytnut k nahlédnutí, avšak student jej převzal, aniž by citoval autora a měl jeho svolení. Zadání nebylo splněno. Otázky oponenta diplomové práce: -Jak velký je buffer pro příjem komunikace WM-Bus dat? Ve zdrojových kódech jsem nalezl hodnotu 20, v práci jsem tuto hodnotu nikde zmíněnou nenašel, přestože hraje naprosto zásadní roli pro příjem dat. Jaká je průměrná délka WM-Bus telegramu? Pokud brána má být univerzální, co se stane, když modul přijme telegram kratší nebo delší než přesně stanovená hodnota, nebo pokud dojde při kolizi v příjmu dat? -Proč se v aplikaci musí rozhodovat mezi během WM-Bus a Z-Wave aplikace? Pokud má být brána univerzální, měly by oba skripty běžet zároveň, ideálně ve formě linuxových démonů. -Proč byl pro praktickou realizaci zvolen zrovna jednodeskový počítač BeagleBone? Pokud jste využil pro připojení modulů rozdílné sběrnice, nebylo by tedy jednodušší použít například Raspberry Pi vzhledem k větší komunitě a rozsáhlejší dokumentaci? Doplňující dotazy komise: - Kolik vlastní práce jste v zadané diplomové práci udělal? - Jaký kód jste vytvořil kromě převzatých kódů od Ing. Krejčího? - Měla původní práce Ing. Krejčího webové rozhraní? - Jak jste implementoval technologii Z-WAVE? Na doplňující dotazy komise odpovídal nejasně a nedostatečně.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO