Analýza gigabitové pasivní optické sítě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je konfigurace vysokorychlostního paketového analyzátoru Endace, konfigurace zařízení gigabitové pasivní optické sítě (GPON) a následná analýza zachycených dat. Práce by měla být soustředěna zejména na možnost detekce provozních dat jednotky GPON. V teoretické části je stručně popsaný paketový analyzátor a jeho možnosti, dále také jednotka GPON a možnosti zapojení s analyzátorem k detekci provozu. V praktické části, zařízení jsou nakonfigurovaná a zachycená data analyzovaná.. Aplikace vyvinutá s pomocí jazyka Python podporuje příjem a zpracování dat. Výstup analýzy by měl být v rámci možností co nejpodrobnější s popisem významu jednotlivých položek.
Aim of this thesis is configuration of a high-speed packet analyzer Endace, configuration of a Gigabit Passive Optical Network (GPON) device and following analysis of captured data. Thesis should be focused particularly on possible detection of an operational data of the GPON unit. In theoretical part, the packet analyzer and its possibilities are described. Later also GPON unit and their connectivity in order to detect an operational data is provided. In practical part, all devices are configured and captured data analyzed. Application developed using a Python language supports data receiving and processing. Output of an analysis should be as detailed as possible with a description of the meaning of individual items.
Description
Citation
MIŽIČKA, V. Analýza gigabitové pasivní optické sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Norbert Herencsár, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Hrad, Ph.D. (člen) Ing. Michal Kohoutek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-06
Defence
1. Popíšte mechanizmy vytvorenia databázy IP adries a aplikácie filtrovacích pravidiel v realizovanej aplikácii. 2. Prečo bolo nutné vytvoriť vlastné riešenie príjmu dát zo sondy Endace namiesto využitia štandardného nástroja, napr. netcat? 3. Ako bolo realizované generovanie testovacích dát a aký mali tieto charakter? Doplňující dotazy: - který port jste během simulace zrcadlil v rámci provozu? - proč jste použil uvedené IP adresy v rámci ověřování? - jak dlouho jste testoval vlastnosti sítě?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO