Příprava nanočástic a nanovláken a jejich využití v přípravcích proti akné

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Diplomová práce byla zaměřena na přípravu a charakterizaci nanočástic a nanovláken s obsahem aktivních látek z vybraných bylin s cílem aplikovat tyto materiály v přípravcích proti akné. Testovány byly různé typy extraktů, u kterých byl sledován obsah polyfenolů, flavonoidů a antioxidační aktivita. Extrakty byly dále enkapsulovány do liposomů a vláken z polyhydroxybutyrátu. U připravených liposomů a vláken byla sledována především antioxidační aktivita a antimikrobiální aktivita vůči kmenu Propionibacterium acnes. Liposomové částice byly následně aplikovány i do kosmetických emulzí. Tyto krémy vykazovaly vysokou antioxidační aktivitu a vynikající stabilitu stanovenou pomocí analytické centrifugace. Také připravená nanovlákna vykazovala vysokou antioxidační aktivitu a rovněž byl prokázán jejich antimikrobiální účinek. Připravené částice i vlákna byly na závěr otestovány z hlediska jejich bezpečnosti při kontaktu s humánními buňkami. Při vhodné koncentraci nebyl prokázán žádný cytotoxický účinek a testované materiály lze tak využít při aplikacích při problémech s akné.
The diploma thesis was focused on the preparation and characterization of nanoparticles and nanofibres with active substances from chosen herbs with the aim to apply this materials to the products against acne. Various types of extracts were tested on the content of polyphenols, flavonoids and antioxidation activity. These extracts were encapsulated to the liposomes and fibres of polyhydroxybutyrate. Prepared liposomes and fibres were tested mainly on antioxidation activity and antimicrobial activity against the strain Propionibacterium acnes. Then, liposomes were applied to cosmetic emulsions. These creams reported high antioxidation activity and excellent stability determined by analytical centrifugation. Prepared nanofibres also reported high antioxidation activity and antimicrobial effect as well. Finally, particles and fibres were tested in contact with human cells. In appropriate concentration, there was no cytotoxic effect and tested materials can be used in applications on problems with acne.
Description
Citation
TILŠAROVÁ, K. Příprava nanočástic a nanovláken a jejich využití v přípravcích proti akné [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)
Date of acceptance
2018-05-30
Defence
Dzik: Jak si vysvětlujete rozdílný účinek vláken liposomů obsahující stejné extrakty? Diviš: Prosím komentujte graf antioxidační aktivity a její vyjádření na plošné jednotky? Pekař: Jak bylo postupováno při výrobě liposomů a enkapsulaci extraktů? Na jakém mikroorganismu jste studovala antimikrobiální aktivitu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO