Návrh modelu virtuálního obchodníka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce pojednává o problémech při prodeji produktů ve firmě v elektronickkém obchodě, která úzce souvisí s odbytem. Obsahuje vymezení problému, návrh řešení, postupy a potřebné informace k vytvoření fungujícího e-shopu a zhodnocení možných výhod.
This bachelor's thesis deals with sale problems of the products in firm e-shop, that closely bears relations to the distribution. It includes problems determination, proposal for resolution, procedures and necessary informations to form functional e-shop and analysis of possible benefits.
Description
Citation
KOPLÍKOVÁ, M. Návrh modelu virtuálního obchodníka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Petr Mihola (člen)
Date of acceptance
2008-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO