Řídicí systém malé laboratorní větrné elektrárny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá tvorbou měřicího a řídicího systému pro malou větrnou elektrárnu DS 300. Účelem tohoto systému je sběr provozních dat elektrárny, zejména měření dodávaného výkonu a práce a jejich následná archivace. Dále dochází k rozšíření řídicích funkcí, které poskytuje měnič dodávaný výrobcem elektrárny, zejména o možnosti dálkového odstavení elektrárny. Vytvořený systém je založen na platformě CompactRIO, jejíž software je vytvořen v prostředí LabVIEW.
This thesis is about creating measure and control system for wind turbine DS 300. This system purpose is data collection of wind turbine, especially measurement of supplied power and their archivation. Next is to expend control functions, which are supported by transducer, that is provided by the wind turbine manufacturer, especially for remote shut-down function of wind turbine. Created control system is based on CompactRIO platform, whose software is created in LabVIEW.
Description
Citation
BORSKI, R. Řídicí systém malé laboratorní větrné elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Evžen Haluzík, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Anton Beláň, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Zdenek Medvec (člen) Ing. Jan Macháček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Raček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Student prezentoval svou bakalářskou práci na téma Řídící systém malé laboratorní větrné elektrárny. Oponent práce Ing. Bok měl dva doplňující dotazy. Student tyto dotazy zodpověděl bez výhrad komise. V diskuzi měl dotazy Dr. Macháček na brzdění generátoru elektrárny a na zlepšení rozběhu větrných elektráren. Student dotazy zodpověděl zčásti správně. Doc. Raček měl připomínky ohledně odkazů v seznamu literatury a enormního množství gramatických chyb. Doc. Orságová měla dotaz na účinnost soustrojí s dvěma typy rotorů. Student otázku zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO