Potenciální využití geotermální energie v České republice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku geotermální energie a potenciál jejího možného využití v České republice. V práci je uveden popis technologií na využívání geotermální energie vyšších, středních a nižších teplot. Práce dále obsahuje popis metod na přímé i kogenerační získávání el.energie. Na konci práce přibližuje první realizovaný projekt geotermálního zařízení v České republice, který se nachází v Litoměřicích. Zaměřuje se také na analýzu jejího území a potenciálu využití geotermální energie.
This bachelor thesis is dealing with geothermal energy problems and its potential of possible utilization in the Czech Republic. In this work, the description of technologies for utilizing geothermal energy of higher, middle and lower temperatures, is presented. The thesis also includes the description of methods for direct and cogenerative development of electrical power. At the end of this thesis, the first realized project of geothermal equipment in the Czech Republic, situated in Litoměřice, is clarified. The work is also concerned about the analysis of its area and geothermal energy utilizing potential
Description
Citation
BOMBÍK, Z. Potenciální využití geotermální energie v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Evžen Haluzík, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Anton Beláň, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen) doc. Dr. Ing. Zdenek Medvec (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (člen) Ing. Jan Macháček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Raček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Student plynule odprezentoval svoji bakalářskou práci. Po přečtení posudků vedoucího a opnonenta odpovídal na otázky oponenta a komise. Debata se vedla o vnitřní stavbě země, typech elektáren a využití v praxi.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO