Indikátor bouřky (indikátor blesků)

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této Bakalářské práce je získání znalostí z oblasti bouřky, její projevů, detekce skrze tyto projevy a následně s pomocí takto získaných znalostí navrhnout jednoduchý indikátor bouřky (blesků), který bude pracovat na principu počítání blesků. Ke zpracování návrhu bude využito jednoduchých principů a elektronických součástek. Výsledkem celé práce je zhotovení funkčního vzorku indikátoru.
The aim of this Bachelor’s thesis is to gain knowledge from the storm, it’s manifestations, detection through these speeches and then using this knowledge gained to design a simple indicator of thunderstorm’s (lightning), which will operate on the principle of counting flashes. The drafting of the principles and use of simple electronic component’s. The result of all this work is making a functional indicator of the sample.
Description
Citation
TRÁVNÍČEK, T. Indikátor bouřky (indikátor blesků) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO