Psychogalvanický reflex a jeho detekce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce popisuje historický vývoj měření psychogalvanického reflexu. Zabývání polarizací elektrod a velikosti měřeného elektrického proudu a napětí procházejícím přes povrch kůže. Také se zabývá vedením elektrického proudu tkáněmi a účinkem elektrického proudu na organismus. Na konci projektu se zabývá návrhem psychogalvnanometru a jeho využití.
This bachelor’s thesis describes historical progress of psycho galvanic reflex measurement. It deals with polarization of electrodes and value of measured current and voltage coming thorough tissues of human skin. It also deals with conducting of electric current in different tissues and its effect on human organism. In the final part of this project it’s described construction of psychogalvanometer and its application.
Description
Citation
BRUDÍK, V. Psychogalvanický reflex a jeho detekce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. (předseda) prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (člen) Ing. Luděk Závodný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO